Publications in 2023

Journal Publications

Yaqi Hou, Yixin Ling, Yanqiong Wang, Miao Wang, Yeyun Chen, Xipeng Li, Xu Hou.
"Learning from the Brain: Bioinspired Nanofluidics”.
The Journal of Physical Chemistry Letters,   2023, DOI:10.1021/acs.jpclett.2c03930 (Invited Paper)
Yaqi Hou, Miao Wang, Wen He, Yixin Ling, Jing Zheng, Xu Hou.
"Virtual Simulation Experiments: A Teaching Option for Complex and Hazardous Chemistry Experiments".
Journal of Chemical Education,   2023, DOI:10.1021/acs.jchemed.2c00594
Miao Wang, Xu Hou.
"Building artificial aligned nanochannels for highly efficient ion transport".
Joule,   2023, 7: 251–253 (Invited Paper)
Jing Liu, Zhizhi Sheng, Mengchuang Zhang, Jianyu Li, Yunmao Zhang, Xue Xu, Shijie Yu, Min Cao, Xu Hou.
"Non-Newtonian fluid gating membranes with acoustically responsive and self-protective gas transport control".
Materials Horizons,   2023, 10: 899-907 (Invited Paper)